CBD je jedním z mnoha kanabinoidů v konopí, které mají pozitivní účinky při léčbě vážných onemocnění, jakými jsou například rakovina, Parkinson, Huntingtonova choroba, HIV, a dalších, i méně závažných onemocnění. Je důležité poznat rozdíl mezi CBD a THC. CBD nemá psychotropní, tj. euforické účinky a se stalo se předmětem různých výzkumů zabývajících se účinky na lidský organismus.

Výzkumy říkají, že CBD je bezpečné

CBD nezpůsobuje závislost a nemá psychotropní účinky. Otázka účinků se stala předmětem širokého spektra výzkumů. Jednomu z nich se věnuje i ředitelka Národního institutu proti zneužívání drog v Americe doktorka Nora Wolkova. “Shrnula jsem 25 studií o bezpečnosti a účincích CBD a v žádné nebyly identifikovány významné vedlejší účinky, a to ani při různých druzích a způsobech podávání, včetně akutních a chronických režimů dávkování.” CBD je přítomné mj. v extraktech a produktech z extraktů povolených ve většině evropských zemí. Z tohoto důvodu existují rozsáhlé studie a množství informací o jejich účincích, toxikologii a bezpečnosti.

Kanabinoidy v našem těle

CBD může v těle ovlivňovat různé procesy, má protizánětlivé účinky, vliv na zvládání bolesti, pomáhá při neuropatii, autoimunitních poruchách, depresi, při konkrétních onemocněních jako například rakovina, Parkinson, Huntingtonova choroba, HIV, gliom, asfyxie, syndrom Dravetové, reakce štěpu proti hostiteli, Westův syndrom a jiné. Rovněž ovlivňuje celkový metabolismus těla, termoregulaci a apetit. Jak je možné, že jedna látka, CBD, ovlivňuje tolik procesů v těle a bez vedlejších účinků?

Odpověď najdeme v přirozené biochemii našeho těla. Lidský organismus produkuje vlastní endokanabinoidy a má velké množství kanabinoidních receptorů vzájemně se ovlivňujících spolu s CBD, tyto spolu tvoří endokanabinoidní systém (ECS). Tento systém je aktivní neustále a udržuje náš organismus v dobré kondici. V některých případech dochází k nerovnováze spojené s klinickým nedostatkem endokanabinoidů, označovaným jako CED. Právě tehdy je možné přirozené endokanabinoidy nahradit fytokanabinoidy z konopí. V současnosti je možné takové produkty zakoupit v EU prostřednictvím e-shopu www.cbdium.eu, také se dá koupit v současnosti jediný výživový doplněk z konopí registrovaný Ministerstvem zemědělství ČR, tento je dostupný přímo v ČR v lékárnách Dr. Max (dicbdium.drmax.cz).

CBD vs. THC

Je důležité rozlišovat mezi CBD a THC. Kanabinoidy působí na 2 typy receptorů: receptory CB1 a CB2. Receptory CB1 jsou umístěny zejména na neuronech a gliových buňkách v mozku a v několika dalších částech v těle. Receptory CB2 se nejčastěji nacházejí na imunitních buňkách. Většina výzkumů terapeutického potenciálu konopí se zaměřila na 2 kanabinoidy: THC a CBD. Euforické účinky konopí jsou způsobeny THC prostřednictvím aktivace CB1 receptorů. CBD má velmi nízkou schopnost sloučit se s těmito receptory, a když se výjimečně objeví tento jev, produkuje malý až žádný účinek. CBD nezpůsobuje euforii nebo intoxikaci. CBD působí na jiné systémy v mozku a tomu jsou připisovány jeho terapeutické účinky.

Zdroj: National Institute on Drug Abuse, National Institute on Drug Abuse


Už jste někdy slyšeli o endokanabinoidním systému? Víte, že konopí obsahuje látku CBD podobnou přirozené látce pro tělo nazývané 2-AG? Díky své struktuře dokáže CBD prostřednictvím tzv. endokanabinoidního systému pozitivně ovlivňovat fyziologické funkce těla. THC a CBD jsou však jen dvě z více než 100 kanabinoidů, které konopí produkuje. Abychom vám pomohli pochopit endokanabinoidní systém, vytvořili jsme praktického průvodce.

Konopí znali i naši předkové

Věděli jste, že konopí bylo všestranně využíváno již od od úsvitu lidstva? Již naši předkové znali jeho příznivé účinky. Medicínské využití konopí však upadalo, od té doby, co se začaly ve větším množství rozšiřovat opiáty.

Znovuobjevení konopí

Až v minulém století se různé výzkumy znovu soustředily na konopí a jeho složky. Doktor Raphael Mechoulam spolu se svým týmem izoloval a syntetizoval jednu z hlavních aktivních složek této rostliny, kanabinoid THC a za krátko následovalo CBD. Zjistil, že tato organická sloučenina má výjimečnou schopnost propojení s mnohými buňkami našeho těla na molekulární úrovni díky specifickým buněčným receptorům. Někdy se také nazývá klíčem k molekulárnímu zámku. Spojováním s receptory CB1 a CB2 fungují kanabinioidy jako chemický posel.

Kanabinoid anandamid

Mechoulama však zajímalo, proč se v našem těle nachází specifický receptor pro tento typ molekuly. V roce 1992 byl identifikován kanabinoid, který je našim tělem přirozeně vylučován a byl nazván anandamid. Následně byla v našem organismu objevena další podobná molekula, která nese označení 2-AG. Bylo také objeveno, že anandamid tvoří část širšího systému mezibuňečné komunikace v našem těle. Tento před tím neznámý systém je dnes znám jako endokanabinoidní systém ECS.

Endokanabinoidní systém a jeho funkce

Endokanabinoidní systém je úzce spojen se samoregulačními procesy v našem těle, jako jsou například regulace teploty a hladina pH. Je zapojen do mnoha různých aspektů včetně motorické koordinace, neuroprotekce, kontroly bolesti nebo kromě jiného i řízení chuti k jídlu. Endokanabinoidní systém pomáhá při regulaci homeostázy, respektive pomáhá udržovat komplikovanou rovnováhu mezi různými biologickými funkcemi v našem těle. Víme, že konkrétní kanabinoidy mají terapeutické využití, díky kterým jsou velmi důležité při léčbě bolesti neurologického původu nebo závažných onemocnění, jako jsou rakovina a HIV, mnohem užitečnější však mohou být při prevenci. Produkty s přírodním CBD můžete již dnes zakoupit i na českém trhu. Jediný doplněk z konopí registrovaný Ministerstvem zemědělství ČR a v systému PharmData koupíte v České republice přímo na stránkách lékárny Dr. Max.

Ve výzkumu konopí a celého endokanabidoidního systému se lidstvo posunulo velkým krokem kupředu, ale stále je co objevovat. Jsme jen na začátku poznání spojení mezi touto vzácnou rostlinou a naším tělem.