Barion Pixel
DOPRAVA ZDARMA OD 3 800 Kč
Objednejte nad 3 800 Kč s doručením do Česka a využijte možnost dopravy zdarma.
Chráníme vaše údaje

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatelem webového portálu www.cbdium.eu (dále jen „portál“) je HEMP M&S CZ s. r. o., Struhlovsko 1214, Hranice, Česká Republika, e-mail: [email protected] (dále jen „Společnost“). Prodávajícím zboží a služeb na portálu je Společnost. Osobní údaje zpracovává Společnost, a dále v textu se označuje také jako „provozovatel“.

2. Při ochraně osobních údajů dodržujeme platné právní předpisy o ochraně osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 idgF a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů) a řídíme se zásadami popsanými v tomto dokumentu.

3. Osobní údaje získáváme od zákazníka výhradně v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží. Abychom mohli poskytnout službu nebo dodat zboží řádně, potřebujeme i některé osobní údaje zákazníka. Osobní údaje získáváme v rozsahu podle registračního formuláře nebo kontaktního formuláře nebo později, když nám je zákazník poskytne.

4. Osobní údaje požadujeme poskytnout v rozsahu: jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje slouží pro registraci zákazníka, pro vznik kupní smlouvy, doručení zboží, jako pro jiné účely související s právním vztahem mezi zákazníkem a provozovatelem.

5. Osobní údaje archivujeme v souladu s platnými právními předpisy, a to v délce 7 let.

6. Registrací zákazník získá uživatelský účet, jehož prostřednictvím má individualizovaný přístup k nabídce zboží a služeb, jakož i ke svým osobním údajům a údajům o nákupní historii. Věrnostní výhody lze požívat pouze v případě, že je zákazník řádně zaregistrován a má funkční uživatelský profil. Údaje obsažené v uživatelském účtu jsou zpracovávány automatizovaně. Mohou být agregované a vyhodnocovány pro účely zpracování nákupního chování zákazníka, jakož i pro personalizované zobrazování obsahu na stránkách portálu.

7. Získané osobní údaje jsou bezpečně uloženy v databázi, která se nachází na serverech našich poskytovatelů webových a cloudových služeb – WebSupport, sro, Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, Sync.com Inc., 105-155 Gordon Baker Road Toronto, ON M2H 3N5, Canada a Woocommerce.com – Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, Spojené státy americké.

8. Při získávání osobních údajů, jejich využívání a sdílení používáme šifrované spojení.
Osobní údaje nezveřejňujeme, neprodáváme, nepůjčujeme a ani jinak neposkytujeme třetím osobám. Osobní údaje poskytneme třetí osobě výlučně v případě, pokud nám to přikazují právní předpisy, nebo je třeba uzavřít smluvní vztah s třetí osobou v souvislosti s plněním povinností provozovatele.

9. Osobní údaje poskytneme smluvní straně / dodavateli služby, jehož služby je třeba využít při poskytování služby nebo prodeji zboží zákazníkovi. Jedná se například o přepravní společnosti / provozovatelé. Způsob použití osobních údajů v takovém případě vždy smluvně upravíme a dohodneme.

10. Nezpracováváme údaje o platebních kartách nebo o přihlašování do internetbankingu nebo služby Paypal. Zpracování plateb probíhá prostřednictvím třetích stran – poskytovatelů platebních bran a bank. K údajům, které zákazník poskytne zpracovateli platby, nemáme žádný přístup. Dostáváme jen informaci o tom, zda byla či nebyla platba zpracována.

11. Osobní údaje můžeme zpracovávat pro marketingové účely spojené výhradně s propagací aktivit Společnosti, její zboží a služeb. Jedná se především o zasílání novinek ve formě „newsletteru“, oslovování v rámci vyhlášených soutěží nebo slev. Jestliže při takové komunikaci použijeme služby třetí strany (např. Služba MailChimp), třetí straně bude poskytnuta pouze emailová adresa a zároveň se bude jednat o zprostředkovatele, který splňuje všechny zákonné požadavky pro práci s osobními údaji.

12. Při personalizaci služeb nabízených zákazníkům a při komunikaci se zákazníky budeme používat výhradně analytické služby, které jsou od renomovaných poskytovatelů nesoucích odpovědnost za nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o služby automatizovaného sběru dat při návštěvě webových stránek (např. IP adresa, datum a čas přítomnosti na webových stránkách, typ zařízení nebo internetového prohlížeče použitého k prohlížení webových stránek, nastavení jazyka, kliknutí, zobrazené stránky). Takto získaná data však nejsou spojeny s osobními údaji konkrétní osoby prohlížející webové stránky, a tedy se nepovažují za osobní údaje.

13. Nevyužíváme a ani neposkytujeme jakékoliv získaná data za účelem tzv. remarketingu.

14. Využíváme funkcionalitu cookies, protože umožňují prostřednictvím internetového prohlížeče osoby návštěvnické naše webové stránky rozpoznávat zařízení uživatelů a ukládají si informace o preferencích uživatele, které mu automaticky nabídnou při příští návštěvě. Cookies nám poskytují anonymní a agregované data, a tedy nepřiřaditelné ke konkrétní osobě. Cookies může vymazat nebo je může zákazník zablokovat prostřednictvím svého webového prohlížeče.

15. Osobní údaje může zákazník změnit a vymazat, resp. požadovat jejich změnu a vymazání. Zákazník má kdykoliv právo odmítnout poskytnutí osobních údajů, požadovat ukončení jejich zpracování, jejich vymazání. Žádosti zákazníka neprodleně vyhovíme.

16. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte jako zákazník tato práva:

– právo na přístup k vašim osobním údajům,
– právo na opravu nesprávných osobních údajů,
– právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů,
– právo na protestu zpracování osobních údajů,
-právo na výmaz osobních údajů,
– právo přenášet osobní údaje,
– právo navrhnout zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákazník si může uplatnit tato práva zasláním písemné žádosti na adresu provozovatele nebo emailem na adresu: [email protected].

17. Zákazník má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním. Po odvolání souhlasu zpracovatel zajistí vymazání osobních údajů zákazníka, s výjimkou, pokud je třeba tyto údaje zachovat ze zákonných důvodů.

18. Kontaktní údaje odpovědné osoby: [email protected]. Zákazník se může kdykoliv obrátit na odpovědnou osobu s otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů.