Barion Pixel Zaujíma Vás, ako funguje CBD? - CBDium
Ako pomáha?
Do obchodu shop-now-icon
Molekula CBD

Veríme, že iba organicky vypestované konope je tým správnym základom pre oleje CBD. Vaša spokojnosť a harmónia sú pre nás dôležité

Vyrobené zo 100% organicky vypestovaných surovín v certifikovaných laboratórnych podmienkach

Ako funguje CBDium

CBD podporuje <blur>rov<bold>nováhu systé</bold>mov</blur> tela a prispieva k celkovej duševnej pohode

Pomáha utíšiť <blur>b<bold>ole</bold>sť</blur>

Tlmí <blur>depres<bold>iu, úzkosť, mentálny a bu</bold>nkový stres</blur>

Chráni centrálnu <blur>ner<bold>vovú sús</bold>tavu</blur>

Podporuje <blur>kard<bold>iovaskulárny sy</bold>stém</blur>

Zlepšuje príznaky <blur>neur<bold>ologických porúch a potláča nál</bold>adovosť</blur>

Každé <blur>zdr<bold>avé te</bold>lo</blur> produkuje <blur>end<bold>okanabin</bold>oidy,</blur> ktoré pomáhajú udržiavať jeho vnútorné procesy stabilné

Zápal
Tvoja bunka v rovnováhe
Molekula CBD

Stresové faktory majú tendenciu vytvárať <blur>záp<bold>alový pro</bold>ces</blur> v ľudskom tele

Práve v tomto momente, prirodzená zdravá <blur>hladi<bold>na tvojich endokanabin</bold>oidov klesá,</blur> ako dôsledok stresovej situácie, čo vedie k celkovej disharmónii

CBD <blur>dopĺ<bold>ňa chýbajúce kanabi</bold>noidy</blur> čím mobilizuje ľudský endokanabinoidný systém a prinavracia organizmu harmóniu

<blur>Rovn<bold>ováha ľudského org</bold>anizmu</blur> je znovuobnovená po absorbovaní odporúčanej dávky

<blur>Čos<bold>koro zaži</bold>ješ</blur> pocit revitalizovaného zdravia, chuť a nadšenie zo života CBD je kompletne ne-psychotropná zložka <blur>nachá<bold>dzajúca sa v rastlinách ko</bold>nope</blur>
earth
"Tak, ako ho matka príroda vytvorila." Do obchodu shop-now-icon

Naše CBD

Extrakt vyrobený výlučne z oficiálne povolených a pestovaných odrôd konope

Ingrediencie sú výlučne rastlinného pôvodu a z rastlín pestovaných v bio a prirodzených podmienkach (nie v skleníku pod umelým osvetlením)

Produkt vyrábaný v kontrolovaných laboratórnych podmienkach

CBD bez karcinogénov

Neobsahuje polycyklické aromatické uhľovodíky PAU

CBD bez voskov

Neobsahuje vosk, ktorý bráni účinnej absorpcii

CBD z certifikovaného laboratória

Vyvinuté v certifikovaných laboratórnych podmienkach