Přírodní CBD – látka s obrovským potenciálem

CBD je jedním z mnoha kanabinoidů v konopí, které mají pozitivní účinky při léčbě vážných onemocnění, jakými jsou například rakovina, Parkinson, Huntingtonova choroba, HIV, a dalších, i méně závažných onemocnění. Je důležité poznat rozdíl mezi CBD a THC. CBD nemá psychotropní, tj. euforické účinky a se stalo se předmětem různých výzkumů zabývajících se účinky na lidský organismus.

Výzkumy říkají, že CBD je bezpečné

CBD nezpůsobuje závislost a nemá psychotropní účinky. Otázka účinků se stala předmětem širokého spektra výzkumů. Jednomu z nich se věnuje i ředitelka Národního institutu proti zneužívání drog v Americe doktorka Nora Wolkova. “Shrnula jsem 25 studií o bezpečnosti a účincích CBD a v žádné nebyly identifikovány významné vedlejší účinky, a to ani při různých druzích a způsobech podávání, včetně akutních a chronických režimů dávkování.” CBD je přítomné mj. v extraktech a produktech z extraktů povolených ve většině evropských zemí. Z tohoto důvodu existují rozsáhlé studie a množství informací o jejich účincích, toxikologii a bezpečnosti.

Kanabinoidy v našem těle

CBD může v těle ovlivňovat různé procesy, má protizánětlivé účinky, vliv na zvládání bolesti, pomáhá při neuropatii, autoimunitních poruchách, depresi, při konkrétních onemocněních jako například rakovina, Parkinson, Huntingtonova choroba, HIV, gliom, asfyxie, syndrom Dravetové, reakce štěpu proti hostiteli, Westův syndrom a jiné. Rovněž ovlivňuje celkový metabolismus těla, termoregulaci a apetit. Jak je možné, že jedna látka, CBD, ovlivňuje tolik procesů v těle a bez vedlejších účinků?

Odpověď najdeme v přirozené biochemii našeho těla. Lidský organismus produkuje vlastní endokanabinoidy a má velké množství kanabinoidních receptorů vzájemně se ovlivňujících spolu s CBD, tyto spolu tvoří endokanabinoidní systém (ECS). Tento systém je aktivní neustále a udržuje náš organismus v dobré kondici. V některých případech dochází k nerovnováze spojené s klinickým nedostatkem endokanabinoidů, označovaným jako CED. Právě tehdy je možné přirozené endokanabinoidy nahradit fytokanabinoidy z konopí. V současnosti je možné takové produkty zakoupit v EU prostřednictvím e-shopu www.cbdium.eu, také se dá koupit v současnosti jediný výživový doplněk z konopí registrovaný Ministerstvem zemědělství ČR, tento je dostupný přímo v ČR v lékárnách Dr. Max (dicbdium.drmax.cz).

CBD vs. THC

Je důležité rozlišovat mezi CBD a THC. Kanabinoidy působí na 2 typy receptorů: receptory CB1 a CB2. Receptory CB1 jsou umístěny zejména na neuronech a gliových buňkách v mozku a v několika dalších částech v těle. Receptory CB2 se nejčastěji nacházejí na imunitních buňkách. Většina výzkumů terapeutického potenciálu konopí se zaměřila na 2 kanabinoidy: THC a CBD. Euforické účinky konopí jsou způsobeny THC prostřednictvím aktivace CB1 receptorů. CBD má velmi nízkou schopnost sloučit se s těmito receptory, a když se výjimečně objeví tento jev, produkuje malý až žádný účinek. CBD nezpůsobuje euforii nebo intoxikaci. CBD působí na jiné systémy v mozku a tomu jsou připisovány jeho terapeutické účinky.

Zdroj: National Institute on Drug Abuse, National Institute on Drug Abuse

Share this post

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *