Budoucnost konopí: Vědecké bádání otevírá nové možnosti

Zkoumání léčebných účinků konopí je staré jako lidstvo samo, a přesto o něm ještě ani zdaleka nevíme vše. Chemickým složkám konopí, kanabinoidům, je v současnosti věnovaná intenzivní pozornost. Nedávné výzkumy totiž jednoznačně ukázaly, že kanabinoidy obsažené v konopí jsou podobné kanabinoidům přirozeně se vyskytujícím v lidském těle. Kanabinoidy z konopí jsou schopné aktivovat receptory v různých částech těla, což může mít blahodárné účinky především na centrální nervový systém a imunitní systém.

Kanabinoidy: Jak fungují a jaké jsou jejich účinky

Z více než 100 různých kanabinoidů obsažených v konopí je nejaktivnější a nejznámější THC, a právě ten je odpovědný za psychotropní účinky této rostliny. Další, nedávno objevený kanabinoid, nazývaný CBD se v endokanabinoidním systému lidského těla chová jinak než THC a tyto účinky nemá. Zatímco THC se napojuje na receptor CB1 přítomný v mozku, CBD vykazuje aktivitu především v souvislosti s receptorem CB2, který je nedílnou součástí imunitního systému.

CBD má velmi nízkou schopnost sloučit se s receptory CB1 a pokud výjimečně k tomuto jevu dojde, má minimální nebo žádný účinek. Nezpůsobuje tudíž euforii ani intoxikaci. Vědci dokonce přišli na to, že jsou-li přítomny obě látky, CBD i THC, dokáže CBD ovlivnit působení THC a zamezit psychotropním účinkům.

CBD také zvyšuje produkci endokanabinoidu zvaného Anandamide, přítomného v lidském těle, předchází jeho ničení a tím nepřímo zlepšuje celý endokanabinoidní systém.

Kde je potenciál CBD

Současný výzkum naznačuje, že CBD vykazuje široké spektrum účinků včetně protizánětlivých a antioxidačních může být tedy užitečný v léčbě epilepsie, nespavosti, úzkosti, schizofrenie, cukrovky 1. typu a nevolnosti spojené s chemoterapií.

Vykazuje také schopnost chránit nervové buňky před degenerací, jak je tomu v případě Alzheimerovy nemoci, infarktu, roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, ale také v souvislosti s alkoholizmem. Má utišující účinky při bolesti způsobené artritidou a rakovinou u případů, kde nezabírá THC. Podle aktuálních výsledků oba typy fungují rozdílně, ale jejich účinky se mohou navzájem umocňovat.

V roce 2000, kdy se rozběhl výzkum CBD v souvislosti s rakovinou, prokázala jedna studie, že z pěti testovaných kanabinoidů, je právě CBD nejúčinnější v boji s rakovinovými buňkami. Později se zjistilo, že byl úspěšný v léčbě rakoviny prsu u myší, aktuální studie probíhají už s lidskými pacienty. Z výsledků německé studie z roku 2012, do které byli zapojeni pacienti se schizofrenií, vyplývá, že CBD představuje efektivní lék bez nežádoucích účinků standardních léků. Podobně pozitivní výsledek byl pozorován při zmírňování projevů u psychotických pacientů, ale i v boji se stále rozšířenějším stresem a úzkostnými stavy většinové populace. Následovat budou studie účinků THC a CBD na posttraumatickou stresovou poruchu u válečných veteránů.

Boření mýtů a nové způsoby využití

Většina z uvedených zjištění je stále ve stádiu výzkumu a čeká na potvrzení klinickými testy. Nicméně díky těmto slibným zprávám může hrát CBD i další důležitou roli – zbořit mýtus o tom, že užívání lékařského konopí je výmluvou pro ty pacienty, kteří chtějí legálně “brát drogy”. O tom, že se tento pohled pomalu mění, svědčí i fakt, že Světová antidopingová agentura povolila od 1.1.2018 užívání CBD pro sportovce. Proč je CBD natolik zajímavý pro vrcholové atlety, kteří mají k dispozici nejmodernější léčiva a doplňky? Právě díky svým protizánětlivým a bolest utišujícím účinkům. Užívání léků na bolest dlouhodobě čelí velké kritice, protože ty jsou často návykové a jejich nadměrná konzumace už zapříčinilo smrt mnoha slavných lidí (např. Michael Jackson, Heath Ledger). CBD může pomoci sportovcům vypořádat se se zraněním a následnými bolestmi bez nežádoucích účinků.

Progresivní látka už i na našem trhu

Díky těmto posunům se lámou ledy zejména v Evropě a pozitivní účinky konopí začínají být široce akceptované. Nový přírodní preparát z konopí CBDium THC free je aktuálně dostupný i v České republice. Obsahuje pouze bezpečný a nepsychotropní kanabinoid CBD, a je také zaregistrován Ministerstvem zemědělství ČR a evidován na PharmData. Můžete si ho objednat v e-shopu Dr. Max, více informací naleznete na stránkách výrobce www.cbdium.eu/cz/ kde najdete podrobné informace o možnostech použití na základě vědeckých studií.

Share this post

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *